KONGRE BAŞKANLARINDAN

 
Prof. Dr. H. Seval AKGÜN,
MD, PhDs, Msc, CPHAA  
KONGRE BAŞKANI
Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD), Başkan,
TÜRKİYE
Prof. Dr. Allen C. MEADORS, 
KONGRE EŞ BAŞKANI
Kuzey Caroline Pembroke Üniversitesi (UNC-P), Kurucu Rektör,
ABD
Prof. Dr. Robert Weech-Maldonado,
BİLİMSEL KURUL BAŞKANI
Alabama BIrmIngham Üniversitesi,
ABD

 

 Değerli Meslektaşlarımız,
 
Sizleri Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD), Kuzey Karolina Pembroke Üniversitesi(UNC-P) ve Birmingham Alabama Üniversitesi (UAB) işbirlikleri ile 11-14 Aralık 2024 tarihleri arasında ROYAL WİNGS Hotels, Lara- Antalya toplantı salonlarında  düzenlenecek olan, Ana Teması; ‘‘Geleceğin Sağlık Sistemleri Yönetimi ve Organizasyonu’’ olarak belirlediğimiz  15. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız. 
Günümüzde sağlık hizmetleri sunumu, stratejik ve yönetsel açıdan radikal bir yeniden yapılanma içindedir. Bu yeniden yapılanma nüfusun yaşlanması, yeni patolojilerin ve teknolojilerin etkisi, kişilerin sağlık ve bakım taleplerindeki artışlar, ulusal sağlık bakım sistemlerinin tasarımı ve işleyişinde varsayılan etkisizlikleri giderme, dijital sağlık uygulamaları gibi farklı yapısal ve demografik gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Hızlı değişim ve teknolojik ilerlemenin etkin bir şekilde yönetimi ancak verilere dayalı karar verme, deneyimlerden öğrenme ve liderlikle ile mümkündür.  Bu bağlamda bu yılın kongre ana teması ‘‘Geleceğin Sağlık Sistemleri Yönetimi ve Organizasyonu’’ olacaktır.
Kongremiz 11-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecektir. Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı beklediğimiz bu yılki kongremizin, birçok sunum, tartışma ve yeni bilgilerle diğer kongrelerimizden daha yoğun ve verimli geçeceğini düşünmekteyiz.
Sağlık Hizmetleri Yönetimi, en iyi sağlık personelini, en iyi teknolojiyi, efektif ve maliyet etkin olarak kullanabilmektir. Organizasyon ise; amaçlara ulaşmak için yapılacak işleri tanımlama, işleri çeşitli gruplar arasında bölme, işlerin başındaki kişiye yetki ve sorumluluk verme, çalışma için gerekli kaynak ve şartları sağlamaya denir. Bu nedenle sağlık yöneticileri;
1- Kuruluşlarını hasta ve yakınlarının güvenliğini sağlayacak ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tıbbi, idari ve finansal açıdan etkin şeklide yönetmek,
2-Sağlıkla ilgili paydaşlarla kaliteli ve güveli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak için işbirliği yapmak,
3- Toplum liderleri ile sağlıkla ilgili konuların önemini tartışabilmek ve herhangi bir kriz anında kriz yönetimini sağlamak ve zamanında doğru sağlıkla ilgili acil bilgileri halka aktarmak zorundadırlar.
Dolayısıyla sağlık hizmetleri ve hastane yönetimi gündeminde; değişik uygulamalar, yönetim modelleri ve işbirlikleri vardır.
Aslında gelecek ile ilgili değerlendirme yapanlar, hayatımızın her aşamasına giren dijitalleşme ve sağlık alanında bu gelişmelerin etkisini değerlendirecek birçok çalışma yapıyorlar ve gelişmiş sağlık sistemlerinde bu gelişmelerin sistemi ne yönde etkileyeceği konusunda çok kapsamlı tartışmalar yapılmakta ve mevzuatta değişiklikler gerçekleştirilmektedir. Ancak acaba geçmişteki tarihi ve kültürel süreçlerin bir sonucu olarak gelişen sağlık sistemleri bu yeni gelişmelere ayak uydurmak için ne kadar çabuk davranacak? Bu gelişen yeni sistemler bizi yeni mevzuat ve finansman modellerine zorlarken sağlık politikaları ile ilgilenen akademisyenlerimiz ve politika belirleyenlerimiz bu konuda ne kadar hazır? Buna benzer sorulara cevap verebilmemiz için yukarıda kısaca özetlediğimiz basit, uygulanabilir ve maliyet etkin çabaların yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda sağlık yöneticileri de liderlik, iletişim, stratejik planlama ve organizasyon konularında bilgi birikimine sahip olmalıdırlar. Aynı zamanda gelişen teknolojiler, dijital sağlık,  iş güvenliği, pazarlama, insan kaynakları, , mühendislik, bilgi yönetimi gibi konularda da sağlık çalışanlarına liderlik yapabilme kapasitelerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu da, eğitim, deneyim, işbirlikleri, verilere dayalı karar verme ve liderlikle olasıdır.
Bu nedenle Uluslararası On beşinci Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Kongresinin ana teması ‘‘Geleceğin Sağlık Sistemleri Yönetimi ve Organizasyonu’’ olacaktır. Son yıllarda iki yıldan daha fazla süren pandeminin de etkisiyle sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanması çalışmaları, sağlığın dijitalleşmesi doğrultusunda gerçekleştirilen mevzuat ve gerek merkezi gerekse dünyada, bölgesel ve kurumsal düzeyde gerçekleştirilen değişimler konunun tartışılması gerekliliğini doğurmuştur. Dolayısıyla üç gün süresince değişik sağlık sistemlerinde uygulamada olan müdahaleler ve bu müdahalelerin sağlık kuruluşları yönetimi ve organizasyonu üzerine etkileri karşılaştırmalı olarak gündeme getirilecek, ‘‘Geleceğin Sağlık Sistemleri Yönetimi ve Organizasyonu’’ irdelenecektir.
Kongremiz sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanmayı, yönetimde ve hizmette teknolojinin hızla değişimi ile ortaya çıkan yenilikleri yakalamada, kaliteyi iyileştirici ve hasta güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Ayrıca bu kongre, katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde etkin yönetim sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve  fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.
 
Kongre süresince konuyla ilişkili şu konular üzerinde de durulması planlanmaktadır:
Sağlık Hizmetlerinde Liderlik
Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon
Dijital Sağlık
Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Değişen Roller
Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Mega Trendler
Yeni Jenerasyon Sağlık Kuruluşları-Yirmi birinci Yüzyıl Mimarisi- Kanıta dayalı, inovasyon ve hasta odaklı akıllı hastaneler
Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma, Değişim Yönetimi ve Liderliğin Rolü
Kanıta Dayalı Yönetim
Sağlık ve Küreselleşme
Sağlıkta Teknolojik İlerlemeler
Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim
Sağlık Programı Geliştirme
Hastane Yönetimi
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Marka Oluşturma
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Politikaları
Sağlık Mevzuatları ve Etik
Sağlıkta Bilgi Sistemleri (Sağlıkta Bilişim)
Sağlık Reformları
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Yönetiminde Değerlendirme Yöntemleri
Sağlıkta Halkla İlişkiler
Sağlık ve Sosyal Güvenli Sistemleri, Sağlık Sigortası
Sağlıkta İletişim
Sağlık Hizmetlerinde Eğitim
Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi
Sağlık Alanında Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Sağlıkta Yaşam Boyu Eğitimin Önemi
Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Çalışmaları
Sağlıklı Yaşama ve Optimal Beslenme
Sağlık Turizmi
 Bu uluslararası kongreyi zenginleştirebilmek adına lütfen bize fikirlerinizi, bildirilerinizi ve araştırmalarınızı gönderin. Sizleri bu yılki Kongremize bildirili ya da sadece katılımcı olarak yeni bilgiler kazanmaya ve Türkiye’nin incisi Antalya’ nın  mükemmel ortamının tadını çıkarmaya davet ediyoruz.

            Sizleri Antalya’da ağırlamaktan mutlu olacağız. Aralık ayında Antalya’da buluşmak dileğiyle,