Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi (Uzatıldı)
05 Kasım 2024
Bildiri Kabul İlanı
10 Kasım 2024
Kongre Tam Program İlanı
15 Kasım 2024
Kongre Kayıt Son Tarih
11 Aralık 2024