Ana Konular

 • Sağlık Hizmetlerinde Liderlik
 • Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon
 • Dijital Sağlık
 • Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Değişen Roller
 • Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Mega Trendler
 • Yeni Jenerasyon Sağlık Kuruluşları-Yirmi birinci Yüzyıl Mimarisi- Kanıta dayalı, inovasyon ve hasta odaklı akıllı hastaneler
 • Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma, Değişim Yönetimi ve Liderliğin Rolü
 • Kanıta Dayalı Yönetim
 • Sağlık ve Küreselleşme
 • Sağlıkta Teknolojik İlerlemeler
 • Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim
 • Sağlık Programı Geliştirme
 • Hastane Yönetimi
 • Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Marka Oluşturma
 • Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sağlık Politikaları
 • Sağlık Mevzuatları ve Etik
 • Sağlıkta Bilgi Sistemleri (Sağlıkta Bilişim)
 • Sağlık Reformları
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sağlık Yönetiminde Değerlendirme Yöntemleri
 • Sağlıkta Halkla İlişkiler
 • Sağlık ve Sosyal Güvenli Sistemleri,
 • Sağlık Sigortası
 • Sağlıkta İletişim
 • Sağlık Hizmetlerinde Eğitim
 • Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi
 • Sağlık Alanında Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Sağlıkta Yaşam Boyu Eğitimin Önemi
 • Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Çalışmaları
 • Sağlıklı Yaşama ve Optimal Beslenme
 • Sağlık Turizmi