Bildiri Gönderim Kuralları

BAŞLIK
Başlık uzunluğu 2 satırı geçmemeli ve tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.
YAZARLAR
Yazar adları unvan belirtilmeden tam olarak soyadı, adı şeklinde ve bağlı olunan kurum/ şehir/ ülke yazılmalı ayrıca bildiriyi sunacak yazarın adı koyu renkli ve yazar adının altı çizilmelidir.
FORMAT
Özetler; kongre web sitesi ( bildiri gönder) gönderim sistemi üzerinden TÜRKÇE - İNGİLİZCE olarak gönderilmelidir.
Dosyayı kaydederken yazar ismi ile kayıt edilmelidir. Kısaltmalar yapılarak dosya ismi oluşturulmamalıdır.
Gönderilecek özet sırasıyla Başlık/ Yazar/ Kurum/ Unvan/ Giriş/ Amaçlar/ Yöntem/ Bulgular ve Sonuç
Kısımlarını içermeli ve 500 kelimeyi aşmamalıdır.
Bir özet için yalnızca 1 A4 sayfa hazırlanmalıdır.
Bildiri özetinin revizyondan sonraki enson halinin bir örneği de kongre sekreterine e-mail olarak gönderilmelidir
AMAÇ
Çalışma projenin amacını ve içeriği hakkında bilgi açıklamalıdır.
YÖNTEM
Çalışmayı ve kullanılan yöntemleri kısaca açıklamalıdır.
BULGULAR
Bulguları özetlemeli ve yeterli kanıt sunulmalıdır.
SONUÇ
Kısaca ana sonuç/sonuçları belirtmelidir.
ÖZET İÇERİK
Bildiri ve posterler kongrede dağıtılmak üzere kitap haline getirileceğinden özet metin olarak gönderilmelidir.
Maksimum 500 kelime olmalı ve 1 A4 sayfasını geçmemelidir.
Bildiri ve poster özetleri gönderildiği şekilde yayınlanacağından dolayı üzerinde bir değişiklik yapılamayacaktır.
Bildiri ya da posterin hangi konu ile ilgili olduğu belirtilmelidir.
Sözlü sunum ya da poster sunum ya da sözlü / poster sunum olmak üzere gönderildiği belirtilmelidir.
Sonuçları netleşmeyen ve sonuçları toplantıda sunulacaktır gibi ifadeler içeren çalışmalar Kabul edilmeyecektir. Tüm metin tek boşlukla 11 pt ve Arial yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
Bildiri boyunca paragraph arası bırakılmamalıdır. Paragraf başlangıcında 5 vuruş boşluk bırakılmalıdır.
Metin içinde kullanılan kısaltmalar parantez içinde açık hali yayınlanılmalıdır.
POSTERLER
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır.
Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir.