İndirimli erken kayıt başlamıştır ...

KONGRE BAŞKANLARINDAN

 

Prof. Dr. H. Seval AKGÜN,
MD, PhDs, Msc, CPHAA  
KONGRE BAŞKANI
Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD),  Başkan,
TÜRKİYE
Prof. Dr. Allen C. MEADORS, 
KONGRE EŞ BAŞKANI
Kuzey Caroline Pembroke Üniversitesi (UNC-P), Kurucu Rektör,
ABD
Prof. Dr. Robert Weech-Maldonado,
BİLİMSEL KURUL BAŞKANI
Alabama BIrmIngham Üniversitesi,
ABD

  Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD), Kuzey Karolina Pembroke Üniversitesi(UNC-P) ve Birmingham Alabama Üniversitesi (UAB) işbirlikleri ile 11-14 Aralık 2024 tarihleri arasında ROYAL WİNGS Hotels, Lara- Antalya toplantı salonlarında  düzenlenecek olan, Ana Teması; ‘‘Geleceğin Sağlık Sistemleri Yönetimi ve Organizasyonu’’ olarak belirlediğimiz  15. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız. 

Günümüzde sağlık hizmetleri sunumu, stratejik ve yönetsel açıdan radikal bir yeniden yapılanma içindedir. Bu yeniden yapılanma nüfusun yaşlanması, yeni patolojilerin ve teknolojilerin etkisi, kişilerin sağlık ve bakım taleplerindeki artışlar, ulusal sağlık bakım sistemlerinin tasarımı ve işleyişinde varsayılan etkisizlikleri giderme, dijital sağlık uygulamaları gibi farklı yapısal ve demografik gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Hızlı değişim ve teknolojik ilerlemenin etkin bir şekilde yönetimi ancak verilere dayalı karar verme, deneyimlerden öğrenme ve liderlikle ile mümkündür.  Bu bağlamda bu yılın kongre ana teması ‘‘Geleceğin Sağlık Sistemleri Yönetimi ve Organizasyonu’’ olacaktır.
Kongremiz 11-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecektir. Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı beklediğimiz bu yılki kongremizin, birçok sunum, tartışma ve yeni bilgilerle diğer kongrelerimizden daha yoğun ve verimli geçeceğini düşünmekteyiz.
Sağlık Hizmetleri Yönetimi, en iyi sağlık personelini, en iyi teknolojiyi, efektif ve maliyet etkin olarak kullanabilmektir. Organizasyon ise; amaçlara ulaşmak için yapılacak işleri tanımlama, işleri çeşitli gruplar arasında bölme, işlerin başındaki kişiye yetki ve sorumluluk verme, çalışma için gerekli kaynak ve şartları sağlamaya denir. Bu nedenle sağlık yöneticileri;
1- Kuruluşlarını hasta ve yakınlarının güvenliğini sağlayacak ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tıbbi, idari ve finansal açıdan etkin şeklide yönetmek,
2-Sağlıkla ilgili paydaşlarla kaliteli ve güveli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak için işbirliği yapmak,
3- Toplum liderleri ile sağlıkla ilgili konuların önemini tartışabilmek ve herhangi bir kriz anında kriz yönetimini sağlamak ve zamanında doğru sağlıkla ilgili acil bilgileri halka aktarmak zorundadırlar.
Dolayısıyla sağlık hizmetleri ve hastane yönetimi gündeminde; değişik uygulamalar, yönetim modelleri ve işbirlikleri vardır.
Türkçe