Sağlık Akademisyenleri Dergisi

 
 
SAĞLIK
AKADEMİSYENLERİ DERGİSİ
Health Care Academician Journal
https://dergipark.org.tr/sagakaderg
Mevcut Yayın: 2022, Cilt: 8, Sayı: 3
ISSN               : 2148-7472 --  ISSN (Online): 2636-7572
BASIM           : Yılda 4 Defa Yayımlanır
YAYIMCI        : Dünya Bilimsel Ar. Yay. Tur. Kongre Org. Ltd. Şti.
EDİTÖRLER   : Prof.Dr. Seval AKGÜN, Dr.Öğr.Üyesi Ali ARSLANOĞLU, Dr. Serdal KEÇELİ,
İletişim          : Müzeyyen BAYDOĞRUL muzeyyen@dunyacongress.com
·        Dergimiz Akademik teşvik yönetmeliğine uygundur. Şuan Dergipark üzerinden yayın yapmaktadır.
·        Yayınlanan makaleler katılan Akademisyenler tarafından akademik teşvik puan hesaplamasında kullanılabilir
·        Alan indexli taranan dergidir.
·        Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlayan çok geniş bir uluslararası bilimsel danışma kurulu ile yayın hayatına devam eden, Hakemli bir dergi olup, sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.
·        Sağlık Akademisyenleri Dergisi yılda dört kez yayımlanmaktadır. İlk sayıdan itibaren yayınlanan tüm makaleler DOI numarası almaktadır. Sağlık Akademisyenleri Dergisi açık erişimli bir dergi olup, “ScopeMed, Türk Atıf Dizini, İndexScholar, ASOS İndeks,  Google Scholar ve Akademik Dizin” tarafından indekslenmekte olup, diğer ulusal ve uluslarararası kuruluşlarla alan indeks çalışmaları devam etmektedir.
·        Sağlık Akademisyenleri Dergisinde yer alan makale ve yazı metinleri ve makalelerin sorumluluğu yazarların kendisine aittir.
·        Sağlık Akademisyenleri Dergisinin tüm basım ve yayın hakları Dünya Bilimsel Araş. Yay. Proj. Tur. Kongre Org. San. Tic. Ltd. Şti’ ne aittir. 
-        Kongrelerimizde sunulan tüm sunumlar, bilimsel komite tarafından değerlendirilerek, ödül alan sunumlar dergimizde ücretsiz olarak yer alabilmektedir.