Sağlık Akademisyenleri Dergisi

       

https://dergipark.org.tr/sagakaderg 

Sağlık Akademisyenleri Dergisi
Health Care Academician Journal

www.saglikakademisyenleridergisi.com
www.scopemed.org

Mevcut Yayın    : 2018, Cilt: 6, Sayı: 2
ISSN                : 2148-7472 -- ISSN
ISSN (Online)    : 2636-7572
BASIM              : Yılda 4 Defa Yayımlanır
YAYIMCI           : Dünya Kongre

EDİTÖRLER       : Prof.Dr. Seval AKGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU, 
                          Dr. Selahattin TUNCER, Dr. Şemsettin VAROL