Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi (Uzatıldı)
28 Ekim 2022
Bildiri Kabul İlanı
01 Kasım 2022
Kongre Tam Program İlanı
05 Kasım 2022
Kongre Kayıt Son Tarih
30 Kasım 2022