Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi (Uzatıldı)
05 Ekim 2023
Bildiri Kabul İlanı
10 Ekim 2023
Kongre Tam Program İlanı
15 Ekim 2023
Kongre Kayıt Son Tarih
01 Kasım 2023