Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
15 Kasım 2019
Bildiri Kabul İlanı
18 Kasım 2019
Kongre Tam Program İlanı
20 Kasım 2019
Kongre Kayıt Son Tarih
11 Aralık 2019