Kongre Kursları

Kongre Akademik Kursları-1

 Prof. Dr.
Seval AKGÜN
LİDERLİK,
HER DÜZEYDE LİDER YARATMA STRATEJİLERİ,
SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK ÇALIŞTAY AGENDASI
(Kongre Katılımcılarına Ücretsizdir.)
AMAÇ
Katılımcılar 1 saatlik eğitim sonunda sağlık alanında liderliğin ve onu oluşturan bileşenlerin öneminin farkına varacaklar
KURSUN KAZANIMLARI
 • Katılımcılar, 1 saatlik kursun sonunda;
 • Liderlik bileşenlerini ( Kişisel Ustalık, paylaşılmış Vizyon, Zihinsel Modeller, Takım Halinde Öğrenme ve Sistem Düşüncesi)  tanımlayacaklar
 • Lider ve yönetici arasındaki farkları sıralayacaklar
 • Ekip kavramını açıklayacaklar
 • Sağlık hizmetlerinde multidisipliner ekip çalışmasının öneminin farkında olacaklar
 • Kriz yönetimi sürecini açıklayacaklar
 • Problem çözme basamaklarını sıralayacaklardır.
KİMLER KATILABİLİR?
Sağlıkta liderliğin öneminin farkında olan ve kendisini bu konuda geliştirmek isteyen ya da kongreye poster/sözel bildiri ile katılıp liderlik ilgisini çeken herkes katılabilir.
KURS ANA HATLARI
 
TANIŞMA
 
 
 
A-) LİDERLİK
 • Organizasyonlarda liderliğe olan ihtiyaç
 • Liderlik tanımı
 • Yönetici-lider arasındaki farklılıklar
B-) LİDERLİK DOĞUŞTAN KAZANILMAZ, ÖĞRENİLEBİLİR VE ÖĞRETİLEBİLİR.
 • Doğuştan lider olma kavramı-yetersizliği
 • Liderlik karakterleri ve prensipleri
 • Liderlik tipleri
C-) LİDERLİK /TAKİP EDEN KİŞİLER-TARAFDARLAR/ EKİP ÇALIŞMASI
 • Ekip Çalışması—Paylaşılmış Vizyon
 • Ekip çalışması prensipleri-
 • Ekip çalışmasının 21. Yüzyıldaki önemi
 • Liderlik-ekip çalışması ilişkisi
D-) LİDERLİK, HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI İLİŞKİSİ
 • Liderlik-taraftar-ekip ruhu ve Hasta ve Çalışan Hakları arasındaki bağlantılar, ilişkiler
 • Üst Yönetim desteği
 • Çalışanların % 100 katılımı- bir örnekle
 • İletişim, Eğitim
 • Kriz Yönetimi—Problem Çözme
E-) ÖZET
 • Sorular, tartışma
 • Sağlık sektöründe liderlik uygulamaları

Katılımcı Profili:

Kursa, konuya ilgi duyan ya da kongreye poster/sözel bildiri ile katılan ve sunumunda daha etkili ve başarılı olmak isteyen herkes katılabilir.

Süre:

14.00-17.00 (50 dakikalık 1 ders saati)

Kurs Katılım Belgesi:

Tüm kurs katılımcılarına Sağlık Akademisyenleri Derneği tarafından kurs katılım belgesi verilecektir.

Kurs Ücreti:

Kongre katılımcılarından ücret alınmayacaktır. Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİMCİLER
Prof. Dr. Seval AKGÜN
Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Türkiye
Başkent Üniversitesi  Hastaneleri, Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite ve Akreditasyon Direktörü, İş Sağlığı, Güvenliği, Kalibrasyon ve Çevre Birimleri Koordinatörü
Suudi Arabistan Ulusal Sağlık (CBAHI) ve Yüksek Öğretim Eğitim Kuruluşları (NCAAA) Akreditasyon Sistemleri Denetçisi ve Danışmanı/ Uluslararası Birleşik Komisyon, JCIA Denetçisi ve Danışmanı 
Halk Sağlığı Profesörü olan Dr. Seval Akgün, Başkent Üniversitesi’ne bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Koordinatörü, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kalibrasyon laboratuarı Başkanı ve St. John International Üniversitesinde misafir profesör olarak görev yapmaktadır. Epidemiyoloji, veri yönetimi, sağlık hizmetlerinde ve eğitimde kalite ve akreditasyon, hasta güvenliği, hastalık yükü, toplum beslenmesi gibi pek çok alanda 30 yıldan fazla deneyime sahip olan Dr. Akgün aynı zamanda sağlık hizmetlerinde kalite alanında uzun yıllardır teorisyen ve uygulayıcı olarak çalışmaktadır. Sağlık hizmetlerde sürekli kalite iyileştirme, akreditasyon, hasta güvenliği ve toplam kalite yönetiminin değişik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce konferans ve / veya ders vermek üzere davetli konuşmacı olarak katılan Akgün ayrıca Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerinde  Orta Asya Cumhuriyetlerinde ve Avrupa’da,  Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Dünya Bankası destekli sağlık reformları ve alternatif hizmet sunum modellerinin değerlendirilmesi, performans değerlendirme, hastane denetlemeleri, hasta çıktılarının değerlendirilmesi, göçmen sağlığı, hastalık yükü ve benzeri birçok projede proje yöneticisi ve/veya danışman olarak görev yapmıştır. 
Dr. Akgün aynı zamanda Hindistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kazakistan, Ürdün, Kuveyt, Almanya ve bazı diğer ülkelerde sağlık profesyonellerine yönelik sistem geliştirme, sürekli kalite iyileştirme prensip, model ve teknikleri, sağlık hizmetlerinde akreditasyon, halk sağlığı, epidemiyoloji, araştırma yöntemleri, ve biyoistatistik konularında eğitim vermektedir. Ayrıca Toplum Beslenmesi konusunda PhD’si (Hollanda) ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Sağlık Yönetiminde fellow (Oklahoma University Public Health School, International Public Health Institute, USA) olan Dr. Akgün, 2000 yılından beri Avrupa Komisyonu Çerceve programları, Horizon 2020, Marie Curie başta olmak üzere, toplum beslenmesi, gıda güvenliği, sağlık yönetimi, sağlıkta kalite ve akreditasyon, innovasyon vb konularında Avrupa Komisyonu, Kanada, Romanya, İspanya Araştırma Enstitüleri vb. kuruluşlara hakemlik görevi yapmakta, her yıl pek çok projeyi değerlendirmektedir. Prof. Dr. Seval Akgün, bu özelliklerinin yanı sıra şu deneyimlere de sahiptir:  Yüksek Eğitim Kurumları, Üniversite akreditasyon programlarında denetçi ve danışman, (hali hazırda Suudi hükümeti tarafından ulusal akreditasyon sistemi (NCAAA) doğrultusunda üniversiteleri denetlemekle görevlendirilmiştir), Birleşik Komisyon JCIA ve Suudi Arabistan hastane akreditasyon standartları(CBAHI) denetçisi ve danışman, niceliksel araştırma tasarımı, uygulama ve analiz, Hastalık yükü metodolojisi, AB proje izlemi, Toplam kalite yönetimi konularında eğitici: ISO 9001 2015 versiyonu gibi SKİ modellerinin sağlık ve eğitim kurumlarında kurulması ve yerleştirilmesi; EFQM modülü ve JCI akreditasyon standartları konusunda uzman,  ISO 22000 Gıda güvenliği yönetimi sistemi, OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği, Sağlıkta Akreditasyon sistemi değerlendirmeleri, Hasta ve çalışan güvenliği, iç ve dış müşteri memnuniyet araştırmaları metodolojisi, sağlık personeli için problem çözme teknikleri, Prof. Dr. Akgün’ ün yayınlanmış 12 (6’sı İngilizce) kitabı, 11 kitap bölümü ve 250 den fazla ulusal ve uluslararası makalesi mevcuttur.