KONGRE PROGRAMI

 
13 Aralık 2017 – Çarşamba
13:00
Kayıt ve Otele Yerleşme
18:00 – 21:00
Resmi Açılış, Hoşgeldiniz Kokteyli ve Akşam Yemeği
14 Aralık 2017 – Perşembe
09:30 – 10:15
AÇILIŞ KONFERANSI
Salon I
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, SAD - Sağlık Akademisyenleri Derneği, Başkan,
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Eğitim Kurumları Kalite Koordinatörü, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE/ Misafir Profesör, St. John International Üniversitesi, İTALYA
Prof. Dr. İmran AKBEROV, Kongre  Eş-Başkanı, IMBL- Güney Rusya Üniversitesi, Rektör – RUSYA
Prof. Dr. H. Emre BURKÇİN, IMBL Üniversitesi Onursal Profösör, Consulta Co-yönetim kurulu başkanı- Türk-İtalyan işadamları derneği başkanı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, TÜRKİYE
10:15 – 11:15
KONFERANS 1-
Salon I
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİNDE KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ, DEĞİŞEN ROLLER, MEGA TRENDLER VE LİDERLİK
 
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği, Başkan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Eğitim Kurumları Kalite Koordinatörü, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE / Misafir Profesör,St.John International Üniversitesi, İTALYA
Konuşmacılar
Sağlık Hizmetlerini Etkileyen Küresel Trendler
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği, Başkan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Eğitim Kurumları Kalite Koordinatörü, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE - Misafir Profesör,St.John International Üniversitesi, İTALYA
Kamu ve Özel Sektör Sağlık Hizmetlerini Yeniden Modelleme - İdeal ve Gerçek
Prof. Dr. H. Emre BURKÇİN, IMBL Üniversitesi Onursal Profösör, Consulta Co-yönetim kurulu başkanı- Türk-İtalyan işadamları derneği başkanı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, TÜRKİYE
Kamu-Özel Ortaklıkları Kapsamında Türk Sağlık Yönetim Sisteminde Yaşanan Değişimler:  Şehir Hastaneleri Modeli
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKIN, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, Ankara, TÜRKİYE
11:15 – 11:30
Kahve Arası
11:30 – 12:30
PANEL 1-
Salon I
SAĞLIK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN YAPISAL REFORMLAR /
YALIN BİR ORGANİZASYONDA YETENEK GELİŞTİRME
 
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Uludağ Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Dekan Yardımcısı, Bursa, TÜRKİYE
Konuşmacı
Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Yalın Araçlar
Prof. Dr. Nevzat KAHVECİ, Uludağ Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Dekan Yardımcısı, Bursa, TÜRKİYE
Yalın Hemşirelik Uygulamalarında Verimliliğin Hata Türleri Ve Risk Analizleri İle Değerlendirilmesi
Ayşe YILDIRIM,Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, KIBRIS
Sağlık Hizmetinde Yalın Proje Planlama Yöntemleri
Dilara TORLAK, Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, KIBRIS
Bilgi Teknolojisi İle Yalınlaşmanın Yataklı Klinik İşleyişlerine Etkisi
Muhammed Emin DEMİRKOL,Lütfiye Nur Uzun, Gülden Cancan, Esra Özdemir, Erdal Dilekçi, Ali Ramazan Benli
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Bolu,TÜRKİYE
Yalın Yönetim Araçlarını Uygulayan Sağlık Kurumlarında Örgütsel Değişim ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki
Antep, Zehra - Şenol, Şükrü
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TÜRKİYE
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:00
PANEL 2-
Salon I
SAĞLIK SİGORTASI VE SAĞLIK HİZMETİ FİNANSMANI MEVZUATI // SAĞLIK SİGORTASI, SAĞLIK BAKIMINI İÇERMEZ
 
Oturum Başkanı
Dr. Selin ERTÜRK ATABEY, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Sağlık Harcamalarının Devlet Bütçesinden Finansmanının Çözümünde Alternatif Bir Politika Önerisi: “Mali Alan”
Selin ERTÜRK ATABEY1 - Hilmi ÇOBAN2
* Dr., Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
** Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Vergilendirmenin Sağlık Sistemlerinin Finansmanı Üzerindeki Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKIN, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı,  Ankara, TÜRKİYE
Dr. Selin Ertürk ATABEY, Gazi Üniversitesi İİBF, Maliye Bölümü, Ankara, Türkiye
Ülkemizde ve Avrupa Ülkelerinde Sağlık Yöneticiliği ve Sağlık Yöneticiliği Eğitimi
Musa İNAL, Yrd. Doç. Dr. Çağ Üniversitesi, Özel Medline Adana Hastanesi, TÜRKİYE
Kadriye SÖNMEZ,Öğr.Görv.Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
15:00 – 16:30
PANEL 3
Salon I
ZORLUKLARI ÖĞRENME FIRSATLARINA DÖNÜŞTÜRMEK;
BEŞERİ SERMAYEYİ VE YENİLİĞİ DEĞERLENDİRMEK /SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
 
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKIN, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Bölüm Başkanı, Ankara, TÜRKİYE
Konuşmacılar
İnsan Kaynakları Yönetiminin İstihdam Fonksiyonunun Yansıması
Dr. Hüseyin ÇETİNALP, Özel Medicana Çamlıca Hastanesi, Başhekim Yard., Uluslararası Hasta Merkezi Müd.,Türkiye
Hastane' de İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkinliği
Hatice ATAY, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KIBRIS
Sağlık Bakım Hizmetlerinde Güncel Sorun; Hemşire Yardımcılığı
Ali ALTINTAŞ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hemşire, İzmir, TÜRKİYE
Semra Bağrıaçık ALTINTAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, İzmir, TÜRKİYE
Özlem ALTINÖZ, Nazilli Devlet Hastanesi, Genel Yoğun Bakım, Sorumlu Hemşire, Aydın,TÜRKİYE
16:30 – 16:45
Kahve Arası
16:45 – 18:00
PANEL 4
Salon I
TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
 
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Hülya HARUTOĞLU,YÖDAK Üyesi,Lefkoşa, K.K.T.C
Konuşmacılar
Prof. Dr. Hülya HARUTOĞLU,YÖDAK Üyesi,Lefkoşa, K.K.T.C
Kamu-Özel Sektör İşbirliği İle Açılan Türkiye’ nin En Büyük Palyatif Bakım Merkezi Örneği
ŞAHİN Halenur1, Akdağ Mehmet 2 Yıldırımlar Ayla3,Tekin Kıral Şirin4  
1 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, 2 Hastane Yöneticiliği, 3 Eğitim Koordinatörlüğü,
4 Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Koordinatörlüğü / Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya, TÜRKİYE
Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği’ nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Mevlüde ERGEN, Fatma ARIKAN
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, TÜRKİYE
Engelli Bireylere Evde Bakım Hizmeti Verenlerin Eğitimi
Saime ULUÇAYLI,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KIBRIS
15 Aralık 2017 – Cuma
09:30 – 10:30
KONFERANS 2-
Salon I
SAĞLIK YÖNETİŞİMİNDE ULUSLARARASI SAHA UYGULAMA VE DENEYİMLER
 
Oturum Başkanı
Prof. Hesham NEGM,Kahire Üniversitesi, MISIR
Konuşmacılar
Pharaoh’ nun İncelenmesi
Prof. Hesham Negm ,Kahire Üniversitesi, MISIR
Tele-sağlık kitlelerin sağlık hizmeti erişimlerini nasıl geliştirir?
Dr. Shira  MANAL,  Sağlık Bakanlığı, Alyamama Hastanesi, Riyad, SUUDİ ARABİSTAN
Önde Gelen Kalite Gelişmelerinde Bilgi Teknolojisinin Etkisi
Dua’a Behbehani, Hameeda Taqi, Salman Alsabah, Jailan Gabr, Rola H. Ali
Kuwait Sağlık Bakanlığı, Kanser Kontrol Merkezi (KCCC), KUVEYT
Cezayir’deki bir hemodiyaliz merkezinde acil diyaliz hastalarının durumu
Amieur ADEL, Nefrolojist, Cezayir Tıp Fakültesi, CEZAYİR
10:30 – 11:15
PANEL 5-
Salon I
DEĞİŞİMİ YÖNETMEK: BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
 
Oturum Başkanı
Prof. Dr. H. Emre BURKÇİN, IMBL Üniversitesi Onursal Profösör, Consulta Co-yönetim kurulu başkanı- Türk-İtalyan işadamları derneği başkanı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Sağlık Kurumlarında Marka Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması
Selver GÖK , Öğr. Gör. ,MBA, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi, KKTC  
Tüketim Kültürü Çerçevesinde Sağlık Haberlerinde Zayıflık Ve “HEALTHISM” Söylemi
Dr. Yasemin BİLİŞLİ, Akdeniz Üniversitesi, SBMYO, Öğr. Gör. ,Antalya, TÜRKİYE
Can Sağlık Grubu Can Dostum Projesi
KESKİNER Umut Can (1), ULU Nilgün (2), SİPAHİOĞLU Özlem(3), TERECİ Meliha (4),TOGAN Turhan(5)
1-Can Sağlık Gurubu İcra Kurulu Başkanı, 2-Can Sağlık Gurubu İcra Kurulu Başkan Yard., 3-Can Sağlık Gurubu
Kurumsal Pazarlama Direktörü, 4-Can Sağlık Gurubu Hasta Hizmetleri Müdürü, 5-Can Sağlık Gurubu Tıbbi Direktör,
Özel Salihli Can Hastanesi, Manisa, TÜRKİYE
Türkiye’de Hastane Öncesi Acil Durum Müdahale Sürecinin (112) Simülasyon Tekniği ile İncelenmesi
Mehmet OGUZ 1, Davut Cem DİKMEN 2
1 Öğretim Görevlisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Lefkoşa, K.K.T.C.
2  Yrd.Doç.Dr., Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lefkoşa, K.K.T.C.
11:15 – 11:30
Kahve Arası
11:30 – 12:45
PANEL 6-
Salon I
SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ UYGULAMALAR
 
Oturum Başkanı
Dr. Adem SEZEN, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan İş Kazalarının İncelenmesi
Nazlı Gülüm Mutlu, Serkan Altuntaş
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
Hastanelerde Görev Yapan Sağlık Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Bilgindirilmesi
Kamil BİÇER - Nidai Kordal – 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KIBRIS
Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin İş Kazası Farkındalığının Değerlendirilmesi
Hüseyin ERYAMAN,IMBL South Russian University, RUSYA
Davut Cem DİKMEN, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KIBRIS
2015-2017 Yılları Arasında Fmea İle Yapılan Risk Analizi Çalışmalarının Güvenlik Raporlamalar Ve Olay Bildirimleri Yoluyla Tespit Edilen Gerçekleşmiş Risklerle Karşılaştırılması
TİMLİOĞLU İPER Semrin1, Boz Efe.S2, Kabadayı M3, Tay.S4, Kayabaşı.H5, Yarar.O6
1Yrd.Doç.Dr.Okan üniversitesi SHMYO,  2 Uz.Dr. Başhekim Yard.  Sağlık bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune EAH,  3Kalite Sorumlusu Sağlık bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Hastanesi,  4Kalite birimi Sağlık bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Hastanesi, 5 Doç. Dr. Sağlık bilimleri üniversitesi Haydarpaşa Numune Hastanesi  Başhekim, 6 Yrd. Doç. Dr. SHMYO Yüksekokul Müdürü, TÜRKİYE
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:15
KONFERANS 3-
Salon I
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEĞİŞEN ROLLER
 
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Semrin TİMLİOĞL İPER, Okan üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İstanbul, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Sağlık Yöneticilerinin Yönetsel Becerilerinin Değerlendirilmesi
Adem SEZENBirkan TAPAN - Albena GAYEF - Şebnem KİŞMİR - 
İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşme Sağlık Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Kullanılması
Yunus Emre YILDIRIM, SDÜ- Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, TÜRKİYE
İzmir İlinde Hastanelerinin Topografik Dağılımının İncelenmesi
Dr. Hüseyin ÇETİNALP,Özel Medicana Çamlıca Hastanesi, Başhekim Yard, Uluslararası Hasta Merkezi Müd., TÜRKİYE
Türkiye’de Halk Sağlığı Kurumu’nun Oluşturulması Sürecinin Organizasyon İşlevi Açısından İrdelenmesi
Dr. Didem Söylemez Sur*, Prof. Dr. Mehveş Tarım**, Doç. Dr. Mustafa Taşdemir***, Ar. Gör. Salim YIlmaz
*Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
**Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Bölüm Başkanı, İstanbul, TÜRKİYE
***Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü, Bölüm Başkanı, İstanbul, TÜRKİYE
**** Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Araştırma Görevlisi, İstanbul, TÜRKİYE
15:15 – 16:30
PANEL 7
Salon I
LİDERLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖNEMİ, SAĞLIK BAKIMININ DÖNÜŞÜMÜNDE DÖNÜŞÜM
 
Oturum Başkanı
Dr. Fatih ORHAN, SBÜ Gülhane SMYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, TÜRKİYE
Konuşmacılar
Hastanelerde Kanıta Dayalı Sağlık Tasarımı
İlknur ARSLAN Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, TÜRKİYE
Dr. Fatih ORHAN, SBÜ Gülhane SMYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, TÜRKİYE
Doç. Dr. Mehmet Nurullah KURUTKAN, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümü, TÜRKİYE
Karmaşık Sistemlerde Öz Liderlik ve Çok Boyutlu Kalite
Dr. İbrahim H. KAYRAL, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü-TÜSEB, TÜRKİYE
Hasta Güvenliği Literatürünün Bibliyometrik Analizi: Türkçe Tez ve Makaleler Örneği
Doç. Dr. Mehmet Nurullah KURUTKAN, Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümü, TÜRKİYE
Dr. Fatih ORHAN, SBÜ Gülhane SMYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, TÜRKİYE
Pervin KAYGISIZ, Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunu, TÜRKİYE
Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi İçin Kalite İndikatörü Olarak Hasta Memnuniyet Ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
*Emine Kol, *Fatma ARIKAN,** Emine Ilaslan,*** Muhammed Ali Akıncı, ***Mehmet Cuma Kocak.
*Yrd. Doç. Dr.**Öğretim Görevlisi, ***Hemşire,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Antalya, TÜRKİYE
16:30 – 16:45
Kahve Arası
16:45 – 18:00
PANEL 8
Salon I
SAĞLIK TURİZMİNDE KALİTE VE İNNOVASYON
 
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği, Başkan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Eğitim Kurumları Kalite Koordinatörü, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE /Misafir Profesör, St. John International Üniversitesi, İTALYA
Konuşmacılar
Sağlık Turizminde Kalite ve İnnovasyonu Geliştirmede  Akreditasyonun Rolü
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Sağlık Akademisyenleri Derneği, Başkan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Eğitim Kurumları Kalite Koordinatörü, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE / Misafir Profesör, St.John International Üniversitesi, İTALYA
Sağlık Turizmi
Yrd. Doç. Dr. D. Cem DİKMEN, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Dekan Yardımcısı, K.K.T.C.
Sınır Tanımayan Hastalar İçin Sağlık Hizmeti Sunucularının  Kullandıkları İletişim Ve Pazarlama Kanalları
Semra BAYSAN ,Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Doktora Programı Öğrencisi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mithat Kıyak - Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı, TÜRKİYE
Sağlık Kurumlarında Enfeksiyon Komitesi Çalışmalarının (ÜKİ-ÜSE), Kurumun Kimliğine ve İmajına Olan Etkisi
Tanya AGOPYAN ,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi KIBRIS
 
16 Aralık 2017 – Cumartesi
09:30 – 10:30
Panel 9 –
Salon I
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ, KALİTE, HASTA GÜVENLİĞİ DENEYİMLER, KAZANIMLAR
 
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. D. Cem DİKMEN, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Dekan Yardımcısı, K.K.T.C.
Konuşmacılar
Hastanelerde Güvenlik Kültürü
SAKAOĞLU Hüseyin Hakan*,YILDIZ İlkay*, ÇELEBİ Aslı*, AKBULUT Gökhan*
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, TÜRKİYE
Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesinde Hasta Hizmetleri İşgücü Planlama Çalışması
Kurt, Emine- Sökmen, Özlem- Nuriye, Yılmaz- Alış, Ümit- Çolak Yenier- Berna, Yıldız- Pınar, Ergen, Aslı- Ergün, İrem
Anadolu Sağlık Merkezi, İstanbul, TÜRKİYE
Klinik Kılavuzların Hasta Bakım Uygulamalarına Katkısı
Ayşe YILDIRIM, Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, KIBRIS
Sosyal Hizmet Uzmanının Hastanelerdeki Rolü ve KKTC Hastanelerinde Bu Birime İhtiyaç Var Mı?
Hatice ATAY, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KIBRIS
Üçüncü Basamak Sağlık Merkezine Başvuranlarda Ketem Farkındalık Çalışması
Semra Bağrıaçık ALTINTAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, İzmir, TÜRKİYE
Ali ALTINTAŞ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hemşire, İzmir, TÜRKİYE
Özlem ALTINÖZ, Nazilli Devlet Hastanesi, Genel Yoğun Bakım, Sorumlu Hemşire, Aydın, TÜRKİYE
10:30 – 10.45
Kahve Arası
10.45 – 11.45
PANEL 10-
Salon I
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KANITA DAYALI YÖNETİM / KLİNİK UYGULAMALARDA YÖNETİM
 
Oturum Başkanı
Saime ULUÇAYLI,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KIBRIS
 
Akciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Progresif Kas Relaksasyon Eğitim Programının Uyku Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
Neriman Temel AKSU1- 1 Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, TÜRKİYE
Abdullah Erdoğan2- 2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, Prof. Dr., TÜRKİYE
Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu ve Mekanik Ventilasyon Stratejileri
Neriman Temel AKSU1- 1 Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, TÜRKİYE
Abdullah Erdoğan2- 2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi, Prof. Dr., TÜRKİYE
Yaşlılık Döneminde Optimal Beslenmenin Önemi
Pembe ERÇALIŞKAN, Hukuk ve İşletme Yönetimi Enstitüsü, IMBL Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Doktora Öğr. KIBRIS
11:45 – 12:30
Kapanış Oturumu
KAPANIŞ KONUŞMALARI
 
Konuşmacılar
Prof. Dr. İmran AKBEROV, Kongre  Eş-Başkanı, IMBL- Güney Rusya Üniversitesi, Rektör – RUSYA
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği, Başkan, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Eğitim Kurumları Kalite Koordinatörü, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, TÜRKİYE- Misafir Profesör,St.John International Üniversitesi, İTALYA

 

 

 

POSTER SUNUMLAR
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE GELİR KALEMLERİNİ ARTIRAN BİRİMLERİN YÖNETİMİNİN PLANLANMASI
Dilara TORLAK, Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kıbrıs 
ÖĞRENCİLERDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIM ARAŞTIRMASI
Seda BEHLÜL, Rukiye NUMANOĞLU TEKİN
Yakın Doğu Üniversitesi, KIBRIS
YÖNETİCİ-ÖĞRENCİ ETKİLEŞİMLİ BAKIM EĞİTİMİ: BİLGİDEN BİLGELİĞE BİR YOL…
*Yrd. Doç. Dr.Emine KOL**Yrd. Doç. Dr. İlkay BOZ
*Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları AbD,
**Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
İNOVASYON LİTERATÜRÜNÜN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ:
ULUSAL VE ULUSLARARASI AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Fatih ORHAN*, Dr. Şemsettin VAROL*, Selahattin TUNCER*, Dr. Ali ARSLANOĞLU**
*SBÜ GÜLHANE SMYO Öğretim Görevlisi, Ankara, TÜRKİYE
** SBÜ Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye
AKCİĞER REZEKSİYONU YAPILAN HASTALARDA UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Neriman Aksu,Abdullah Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye
SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİCİ MOTİVASYONU: İSTANBUL İLİ BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
Kübra SUNKAR, ORHAN KAPLAN, EMİNE SERTOĞLU AL
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SURİYELİ MÜLTECİLER
Bilişli, Yasemin, Akdeniz Üniversitesi SBMYO, Öğr. Gör. Dr.,  Türkiye
İnci, Elif İlkem,A Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Çev. Müh., Türkiye
DiJiTAL ÇAĞDA ENGELLi OLMAK: SOSYAL YARDIM ALAN ENGELLiLERiN TEKNOLOJİ KULANIM DÜZEYi
Kerem ARSLANTAŞ, SDÜ- Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM SORUNLARI BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ VAK'A ANALİZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özlem Kartin, Emine Sertoğlu Al, Duygu Göldeli Çerdik, Kübra Sunkar, Adil Demir, Ali Akkaya, Dursun Kanbur
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
MEDYA İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK HABERCİLİĞİNİN KURUM İMAJINA ETKİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ
Emine SERTOĞLU AL, Kübra SUNKAR,Ebru SÖZKESER TEKER,Hacer Çokluk, Özlem Kartin, Ali Akkaya, Hümeyra Aksu,  Adil Demir, Dursun Kanbur
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Sağlık Hizmetleri Yönetiminde İç Denetim Raporu
Umut Can KESKİNER (1), Kadriye Baytur(2), Turhan TOGAN (3)
1-Can Sağlık Gurubu İcra Kurulu Başkanı, 2-Can Sağlık Gurubu Supervizör, 3-Can Sağlık Gurubu Tıbbi Direktör
Özel Salihli Can Hastanesi, Manisa, Türkiye
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIBBİ ATIK UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
 Münevver YÜCEDAĞ1,  Yrd.Doç.Dr. Altun BAKSİ2
1 Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Başhemşire
2 Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Meslek Yükseokulu, Hemşirelik Bölümü
SAĞLIK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK İLERLEMELER; WEB TABANLI EĞİTİM
Ali ALTINTAŞ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hemşire, İzmir, TÜRKİYE
Semra Bağrıaçık ALTINTAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, İzmir, TÜRKİYE
Özlem ALTINÖZ, Nazilli Devlet Hastanesi, Genel Yoğun Bakım, Sorumlu Hemşire, Aydın, TÜRKİYE
SAĞLIK EĞİTİMİNDE İNOVATİF ALAN; TELE-SAĞLIK, TELE-TIP, TELE-HEMŞİRELİK
Ali ALTINTAŞ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hemşire, İzmir, TÜRKİYE
Semra Bağrıaçık ALTINTAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, İzmir, TÜRKİYE
Özlem ALTINÖZ, Nazilli Devlet Hastanesi, Genel Yoğun Bakım, Sorumlu Hemşire, Aydın, TÜRKİYE